Försäljningsvillkor

Dessa försäljningsvillkor gäller mellan Office&Print och kund när kunden beställer produkter från Office&Print. Om Office&Print och kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före dessa försäljningsvillkor om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

1. PRODUKTER

Office&Print erbjuder olika produkter som bland annat framgår av vid var tid aktuell katalog och på Office&Prints webshop. Med ”ordinarie sortiment” avses produkter som Office&Print normalt har i lager, som kan beställas via katalog eller hemsida och som inte är en beställningsvara, kundunika produkter, profilprodukter, trycksaker eller annan produkt.

Vi kan tyvärr inte garantera att bilderna återger varans utseende helt och hållet. Vi reserverar oss även för att en produkt kan ta slut i lager, om en produkt är slut i lager förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig produkt. Normalt sett finns alla produkter som du ser i webshopen i lager för omgående leverans om inte annat anges, emellertid kan det vid vissa tillfällen förekomma att produkter har sålts utan att lagersaldot uppdaterats.

2. BESTÄLLNING

Beställning av produkter kan normalt göras dygnet runt 365 dagar per år via Office&Prints webhop, alternativt vardagar via kundcenter per telefon eller e-post. I webshopen finns aktuella priser, orderstatus, bilder på produkter med mera. Office&Print förbehåller sig rätten att konsolidera beställningar med ett ordervärde understigande 500 kr.

3. PRISERNAS GILTIGHETSTID

Office&Print förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Angivna priser gäller således tillsvidare.
Vi reserverar oss mot felskrivningar och felaktiga priser.

4. LEVERANS

Beställning av lagerförda produkter som sker vardagar före kl 13.00 levereras vanligtvis nästkommande vardag. Beställningar som sker övrig tid (helgdag eller vardag efter kl 13.00) hanteras som om beställningen gjorts nästkommande vardag före kl 13.00.

För företag levereras produkterna med Företagspaket 16:00. För privatpersoner levereras varorna till närmaste utlämningsställe. Om paket inte hämtas ut på servicestället eller mottagaren inte är anträffbar vid leverans ut debiteras du som kund med en kostnad för returfrakt samt hantering om 350:- exklusive moms (437,50:- inklusive moms). Vid beställning av produkter där några inte finns på lager kommer vi skicka det som finns på lager först, tillkommer frakt kommer den debiteras vid första leveransen och kan inte återbetalas.

5. VALUTA OCH MERVÄRDESSKATT

Samtliga priser avser svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat anges.

6. FRAKTAVGIFTER

Beställning till ett värde överstigande 800 kr ur ordinarie sortiment via vår webbshop levereras fraktfritt. Vid beställning under 800 kr tillkommer en fraktavgift med 95 kr. Vid beställning av beställningsvaror eller andra varor som inte ingår i ordinarie sortiment tillkommer faktisk fraktavgift. För expressleverans av produkter tillkommer budkostnad.

7. RETUR/ÅNGERRÄTT

Kunden skall inom 30 dagar returnera produkter som kunden inte önskar behålla (ångerrätt). Endast varor ur ordinarie sortiment kan returneras. Kontakta kundtjänst innan retur. Returfrakt betalas av köparen. Produkten ska vara av samma skick som när den mottogs och ingen åverkan för göras på produktens emballage.
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.
b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.
c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
d) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling
e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning från webben).
f) beställningsvaror, anskaffningsvaror samt varor som skickas direkt från vår leverantör.

8. REKLAMATION

Eventuella fel på produkter skall reklameras inom 7 dagar från leveransdag. Synlig transportskada ska noteras på fraktsedeln av chaufför direkt vid mottagandet. Reklamation ska göras till kundtjänst samma dag som fel eller transportskada upptäckts. Office&Print står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererats till kunden kan inte göras gällande. För konsumenter gäller vid var tid tvingande konsumentlagstiftning.

Transportskador (synliga/osynliga). Synlig transportskada ska omedelbart reklameras till chauffören innan kund kvitterar varorna. Därefter reklamerar kund till Office&Print. Är det en synlig transportskada på en pall behöver vi bild på leveransen i sin helhet innan den packas upp, bild på fraktetikett, bild på den skadade produkten i sin originalkartong och en närbild på skadan. Ej synlig tranportskada ska anmälas senast två arbetsdagar efter kvitterad leverans direkt till Office&Print. Efter denna tid utgår ingen ersättning. Vid alla former av transportskador behöver Office&Print kollinummer och en tydlig bild för att kunna skicka ersättningsvara. För konsumenter gäller vid var tid tvingande konsumentlagstiftning.

9. VIDAREFÖRSÄLJNING

Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta/beställda från Office&Print.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Office&Print ansvarar aldrig gentemot kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador. Office&Print ansvar för skador under ett avtal är begränsat till ett sammanlagt belopp av de senaste 3 månadernas fakturering under aktuellt avtal. Skulle inte fakturering ha skett under 3 sammanhängande månader före skadan uppstått, skall beloppet beräknas på ett medel av de senaste månadernas fakturering uppräknat till 3 månader.

11. INTEGRITET OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING (GDPR)

Dina personuppgifter tryggt och säkert hos oss och vi samlar bara in den absolut nödvändigaste informationen för att fullfölja vårt uppdrag mot dig. Vi hanterar uppgifterna i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR. Klicka här för mer information.

12. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Office&Prints egendom tills dess fulla betalning erlagts.

13. FORCE MAJEURE

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständighet, som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

14. ÄNDRINGAR

Office&Print förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra innehållet i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Nya villkor publiceras på www.officeandprint.se utan föregående avisering.

15. TVIST

Tvist mellan Office&Print och kunden skall i första hand lösas mellan parterna, i andra hand avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt eller via EU ODR. Vid tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

16. ÖVRIGT

Vi reserverar oss mot felskrivningar. Vi förbehåller oss rätten att utan angivande av skäl därför, avvisa en order och/eller kund. Genom att skapa konto eller lägga en beställning hos oss godkänner du att bli tillagd i vårt nyhetsbrev.