Integritetspolicy och GDPR

Det är viktigt för oss på Office&Print att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vi behöver dina uppgifter för att bland annat kunna hantera din order, leverera dina varor,
hantera betalningar, skicka information och erbjudanden.

Här kan du läsa mer om hur Office&Print hanterar dina personuppgifter.

1. INTRODUKTION

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata. I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

2. ALLMÄNT

Office&Print är ett aktiebolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Office&Print är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Hos Office&Print tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:
• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
• Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
• Vi förenklar din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
• Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

3. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?

För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:

– Ditt namn
– Din mailadress
– Din postadress
– Din leveransadress
– Ditt telefonnummer
– Dina kontaktuppgifter
– Ditt personnummer (endast om du väljer att handla mot faktura)

4. NÄR SAMLAR VI IN DIN INFORMATION?

Office&Print samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, köper eller beställer en vara. Vi samlar även in uppgifter när du till exempel frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies.

När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din maildress och, om nödvändigt, ditt namn användas för Office&Print egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

5. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål.

Dessa är följande:
– Behandla din beställning
– Hantera ditt konto
– Behandla betalningar
– Leverera produkter
– Skicka information, nyheter och erbjudanden
– Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
– Analysera trender
– Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (det vill säga ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (till exempel transporttjänster, dropshippingleverantörer). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen.  Office&Print kommer inte att olagligen dela din information med andra företag.

6. REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Begäran mailar du till gdpr@officeandprint.com eller fyller i formuläret nedan.

7. COOKIES

En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn.
För mer information, se vår information om cookies.

8. ANDRA WEBSIDOR

Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på denna webbsida. Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. Office&Print är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

9. KLAGOMÅL

Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till Office&Print angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta vårt dataskyddsombud via gdpr@officeandprint.com eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

10. KONTAKTA OSS

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att maila gdpr@officeandprint.com eller fylla i kontaktformuläret här.