Skåpservice

En kostnadsfri tjänst som vi erbjuder där vi arbetar med just-in-time, vilket innebär att de varor du behöver alltid finns till hands utan att du binder upp dig med ett stort lager.

Tillsammans bestämmer vi vilka produkter och hur många av varje produkt som ska finnas tillgängliga och sedan ansvarar vi för att beställa, leverera och plocka upp produkterna.

Tjänsten är helt kostnadsfri och du betalar bara för de produkter som används.