Miljömärkningar

Vi strävar efter att ha ett helt miljövänligt sortiment och för de flesta produkter kan vi erbjuda dig ett miljövänligt alternativ. Här förklaras de mest förekommande miljömärkningarna.

Svanen är det officiella nordiska miljö­märket, som i Sverige sköts av Miljö­märkning Sverige AB. Deras kriterier för miljö­märk­ning tar hänsyn till produktens miljö­belastning under hela dess livscykel. Kvalitets- och funk­tionskrav ställs så att produkten minst har samma egenskaper som likvärdiga produkter.

KRAV är en miljömärkning som används för märkning av livsmedel. KRAV utvecklar regler för ekologisk produktion, kontrollerar att de efterlevs och erbjuder producenterna att använda KRAV-märket för sin KRAV-godkända produktion. Ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden och bidrar till en giftfri miljö.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljö­märk­ning. Deras kriterier för att en produkt skall bli miljömärkt utgår från ett helhetsperspektiv. Krav ställs på råvaran och de kemikalier som används i pro­duktionen, utsläpp, energiåtgång och hur produkten som uttjänt skall kunna tas hand om på ett bra sätt.

EU Ecolabel är EUs gemensamma officiella miljömärkning. Den är motsvarigheten till vår nordiska märkning Svanen. Produkter som är märkta med EU Ecolabel granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. För att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt, på samma sätt som med Svanen. Tillverkarna måste genom tester och dokumentation visa att produkterna klarar dessa krav.

PEFC är ett europeiskt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Kriterier för att utveckla god balans mellan skogsproduktion, miljön och sociala intressen.

FSC (Forest Stewardship Council) är en symbol för produktion med material från ansvarsfullt brukade skogar enligt FSC:s regler. Produkter som bär symbolen är inspekterade och kontrollerade av en ackrediterad certifierare i förväg.

Rainforest Alliance (regnskogsgrodan) är en miljömärkning vars kriterier finns för att beskydda regnskogens ekosystem samt människor och djur som lever där. Även vissa sociala aspekter såsom arbets­förhållande och minimilöner finns med i denna märkning.

Fairtrade är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Arbetare och odlare skall få skäligt betalt för sitt arbete. Man skall motverka barnarbete, diskri­minering och främja ekologiskt odlan­de, organisa­tions­rätt och demo­krati. Produkterna skall dessutom ha god smak och hög kvalitet.

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering med fokus på att IT-produkter och deras produktion ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Produkter som är TCO Certifierade uppfyller krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln.

Energy Star är en amerikansk energimärkning faställd av amerikanska naturvårdsverket EPA.

Blå Ängeln är en tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen.