Vad händer med plasten? 

2019 fattade EU beslut om ett så kallat engångsplastdirektiv (SUP directive, single-use plastic directive)
som innehåller en rad åtgärder om hur medlemsländerna ska komma
till rätta med vissa plastprodukters negativa påverkan på miljön där ena
åtgärden är en ny EU-lag som innebär att from 3 juli 2021 förbjuds
försäljning av vissa engångsartiklar i plast.

De artiklar/områden som innefattas är:
– Plastbestick
– Plasttallrikar
– Plastsugrör-/omrörare
– Hämtboxar och muggar frigolit/EPS (expanderad polystyren)
– Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast

Vi har redan nu börjat fasa ut dessa artiklar ur vårt sortiment vilket gör att vårt sortiment kommer anpassas för att följa de nya direktiven.

Från och med den 3 juli 2021 ska även alla engångsbägare av plast eller som innehåller plast ha den märkning som anges av EU.
Märkningen ska tryckas eller präglas på bägaren och texten skall vara på det officiella språket i det land där produkten marknadsförs.